ท่าเรือ
Date 10 มีนาคม 2564    Views 38,250


   ก่อตั้งเมื่อปี 2535  ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 300 ล้านบาท ระดับมาตรฐาน ISO 9001 2008 ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และยังได้พัฒนาพื้นที่กว่า 70 ไร่ ริมฝังคลองท่าทองด้านตะวันตกของแม่น้ำตาปี จนกลายเป็นท่าเรือชั้นนำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการให้บริการแก่ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ส่งออก ฯลฯ และยังเปิดบริการให้เช่า เฟสที่ 1 ( สินค้าเทกอง ) เฟสที่ 2  (ตู้คอนเทนเนอร์)  เฟสที่ 3 ( ลานขนถ่ายสินค้า ) เฟสที่ 4 ( บริการท่าเทียบเรือ ) เฟสที่ 5 ( บริการเช่าคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเก็บรักษาสินค้า พร้อมกระจายสินค้าให้ลูกค้า )
    รถบรรทุกขนส่งสินค้าทางบกกว่า 100 คัน ขนาดบรรทุก 30-32 ตัน สามารถหมุนเวียนในโกดังสินค้าได้ถึง 100,000 ตัน/เดือน ด้วยความร่วมมือจากพันธ์มิตรทางด้านโลจิสติก
ส์ 

 บริการเรือให้เช่า 
1988  บริษัท สยามนาวี จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยเรือบรรทุกน้ำมันโดยเรือ PSN ซึ่งมี 2,108.88 dwt และเราได้เปิดบริการด้านต่างๆเพื่อให้ครอบครุมสินค้าทุกประเภท
2011 เราได้พัฒนาด้านการขนส่งทางทะเลสำหรับสินค้าชนิดแห้ง และชนิดเหล็วซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย เช่น แร่ยิปซัม แร่โดโลไมต์ ถ่านหิน    ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย ข้าว เป็นต้น
     - ท่าเรือพี.ซี.เทอร์มินอล ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด ด้านการบริหาร


พื้นที่โกดังให้เช่า

     


 


     

                                                 เรือบรรทุกน้ำมัน P.S.N                                                          เสป็คเรือบรรทุกน้ำมัน P.S.N


                                     

                                               เรือบรรทุกสินค้า พี.ซี.เทอร์มินอล 2                                  เสป็คเรือบรรทุกสินค้า พี.ซี.เทอร์มินอล 2    

 มาตรฐานการบริการ

- ระดับการบริการมาตรฐาน  ISO 9001 - 2008 

เปิดบริการด้าน

1. ให้บริการท่าเทียบเรือ

2. ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางเรือ

3. ให้บริการเช่าพื้นที่กองเก็บสินค้าเทกอง

4. ให้บริการเช่าคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเก็บรักษาสินค้า พร้อมกระจายสินค้าให้ลูกค้า

            ด้วยความร่วมมือจากพันธ์มิตรทางด้าน ธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น การบรรทุกสินค้าในเส้นทางที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ขนส่งด้วยรถบรรทุกทางบกกว่า 100 คัน และสามารถหมุนเวียนในโกดังเก็บสินค้าได้ถึง 100,000 ตัน / เดือน บริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งทางน้ำ บริการด้านเรือบรรทุกน้ำมัน และเรือบรรทุกสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อระบายสินค้าระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทำเลที่ตั้งท่าเรือ พี.ซี.เทอร์มินอล ได้พัฒนาพื้นที่กว่า 70 ไร่ ริมฝั่งคลองท่าทอง ด้านตะวันตกของแม่น้ำตาปีจนกลายเป็นท่าเรือชั้นนำของจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ เช่น เหมืองแร่ต่าง ๆ เหมาะสำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้านำเข้าภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศโดยการขนส่งทางเรือเดินทะเล       

 
รายชื่อลูกค้า ท่าเรือ พี.ซี.เทอร์มินอลฯ ดังนี้ : 



 

 
P.C._Group 91/1 P.C.TOWER (2nd FLOOR) MOO 1, KANJANAVITHEE ROAD, BANGKUNG,MUANG, SURATTHANI 84000 THAILAND
TEL : +(6677) 224202, 224498 FAX : +(6677) 285006 E-mail : pcsiam@pcsiamgroup.com |
Hit Counter