เหมืองแร่
Date 10 พฤษภาคม 2564    Views 23,784

บริษัท ไลยมาศ จำกัด


บริษัท ไลยมาศ จำกัด เหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ผู้จำหน่าย
บริษัท ยิปซัม-เทรดดิ้ง 2004 (ไทยแลนด์) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแร่ยิปซัมและชิปปิ้ง                            

 
P.C._Group 91/1 P.C.TOWER (2nd FLOOR) MOO 1, KANJANAVITHEE ROAD, BANGKUNG,MUANG, SURATTHANI 84000 THAILAND
TEL : +(6677) 224202, 224498 FAX : +(6677) 285006 E-mail : pcsiam@pcsiamgroup.com |
Hit Counter